website templates

ÇEVRE POLİTİKASI

“Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;
•Firmamız faaliyetlerimizi yürütürken çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yükümlülüklere uygun olarak hareket etmekte ve bunların ötesinde uygulamalar geliştiririz.
•Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre bilinci yönetim anlayışı benimseriz.
•İklim değişikliği ve enerji, başta su olmak üzere doğal kaynak kullanımı, atıklar, atık su yönetimi ve hava emisyonları alanlarındaki etkilerimizin farkında olarak bu etkileri en aza indirmeyi hedefler, bu yönde çalışmalar yürütürüz.
•İklim değişikliğine karşı yapılan çalışmaların en büyük destekçisi olarak sera gazı salınımı yapmayız.
•Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevremize daha az karbon salınımı yapmaktayız.
•Çevre bilinci hareketini gözeterek, kirliliği kaynağında önlemekteyiz.
•Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmaktayız.
• Başta su olmak üzere doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanırız.
• Atık sularımızı yasal gerekliliklere uygun olarak deşarj ederiz.
• Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almaktayız.
• Kamu kuruluşları, çevredeki kuruluşlar ve müşterileri ile iş birliği içinde çalışmaktayız.
• Çalışan eğitimleri ile çevresel farkındalığı artırırız.
• Üretim ve tedarik süreçlerimizde verimli ve sürdürülebilir olacağız.
• Çalışanlarını çevresel konularda bilinçlendirerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktayız.
• Çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirir, performansımızı amaç ve hedefler üzerinden takip ederek izler, denetler ve aldığımız kararlarda çevresel etkimizi göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz.

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat BAKIR