website templates

ÇEVRE POLİTİKASI

Firmamız tüm faaliyetlerinde;
• Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymaktadır.
• Çevre bilinci hareketini gözeterek, kirliliği kaynağında önlemektedir.
• Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmaktadır.
• Çevreye zarar veren atık miktarlarını azaltmaktadır.
• Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almaktadır.
• Kamu kuruluşları, çevredeki kuruluşlar ve müşterileri ile iş birliği içinde çalışmaktadır.
• Çalışanlarını çevresel konularda bilinçlendirerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.


Genel Müdür