website templates

Sosyal Sorumluluk Politikası

• Antepsan olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
• İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
• İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz, kötü davranışlara maruz bırakılamaz.
• Çalışanlar kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla temsil edilir.
• Çalışmaya elverişli olmayan, yaşı uygun olmayan kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz.
• İşletmede çocuk işçi (15 yaş ve altı) çalıştırılmaz.
• Genç işçiler (16 – 18 yaş) için yasal olarak tanımlanmış haklara özen gösterilir.
• İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları tam ve düzenli olarak karşılanır.
• İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.
• İş başlangicinda çalışanlara tüm yasal ve sözleşmeli haklari bildirilir.
• İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.


Yönetim Kurulu Üyesi

Murat BAKIR