website templates

İSG POLİTİKASI

Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder , Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş bu kapsamdaki taahhütünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.
Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır. Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş şu taahhütlerde bulunmaktadır:
Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak
Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek
Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak
Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak
Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak
Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak
İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak
İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak
Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak
Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat BAKIR