website templates

Çocuk ve Gençlerin Korunması Politikası

Antepsan Kuruyemiş, çocukların ve genç insanların refahının korunması konusunda sorumluluk üstlenmekte ve bu bağlamda kendi pozisyonunu bir nüfuz aracı olarak kabul etmektedir.
Antepsan Kuruyemiş, çocuk ve genç işçiler ile çalışmamaktadır fakat çocukların ve genç insanların refahının korunmasına ilişkin sorumluluğunu uygulamada personelini desteklemek için bir Çocuk Koruma Politikası oluşturmuştur.
Politika kapsamında çalışmalar gereği temasa geçilen çocukların ve genç insanların korunmasıyla ilgili olarak Antepsan Kuruyemiş için çalışan herkesin sorumlulukları yer almaktadır. Çocukların korunması bağlamında 18 yaşından küçük olanlar çocuk ve genç insan olarak tanımlanmaktadır.
Bu politika hem T.C. mevzuatı ve rehberliği hem de diğer ilgili sosyal uygunluk politikaları ve prosedürlerine dayanmakta ve bunları yansıtmaktadır.
Yaklaşım çocukların korunması alanındaki “en iyi uygulama” ile tutarlı olacak şekilde geliştirilmiştir.
Temel ilkeler şöyledir:
· Çocukların veya genç insanların refahı en önemli husustur.
· Bütün çocuklar ve gençler, yaş, engellilik, cinsiyet, ırk veya etnik köken, dini inanç ve cinsel kimliğe bakılmaksızın zarar veya istismardan korunma hakkına sahiptir.
Çocukların ve genç insanların korunmasını teşvik etmek Antepsan Kuruyemiş’ deki herkesin sorumluluğundadır. Politikanın takip edilmesinde, personelden her zaman için orantılı davranması, sorunlara karşı sağduyulu olması ve çocuğun refahının korunmasına öncelik vermesi beklenmektedir. Ayrıca, personelin hiçbir zaman istismarın ileri sürülebileceği durumlara maruz kalmamalarını sağlamak da Antepsan Kuruyemiş’ in görevidir.
Politikanın, personelin normal çalışma şekillerini sınırlamak gibi bir amacı yoktur, ancak personelin her zaman için bir eylem veya faaliyetin nasıl maksadı dışında algılanabileceğini dikkate alması gerekmektedir.
İyi Uygulama İlkeleri Antepsan Kuruyemiş;
· Çocuklara ve genç insanlara özenli, saygılı ve ciddiyetle muamele edilmesini;
· Antepsan Kuruyemiş için çalışanların çocuklar ve genç insanlar tarafından Antepsan Kuruyemiş’ in güvenilir temsilcileri olarak algılanmasının kabul edilmesini;
· Çocuklar ve genç insanlarla açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurulmasını;
· Faaliyetlerinde çocukların maruz kalabileceği risklerin değerlendirilmesini;
· Sağlık ve emniyet gerekçeleri veya gözetim dışında personelin çocuklar ve genç insanlarla fiziksel temastan kaçınmalarını sağlamayı üstlenmiştir.


Yönetim Kurulu Üyesi

Murat BAKIR